About the Journal

Revista ARS AEQUI, revistă de cercetări socio-juridice, a apărut sub egida Centrului de Studii și Cercetări privind Drepturile Omului și Discriminarea în anul 2005 și este editată la Editura Universul Juridic.

În revistă sunt publicate articole științifice, studii și cercetări originale, lucrări de sinteză din domeniul socio-juridic ale cadrelor didactice și studenților, lucrări prezentate în diferite conferinte și sesiuni de comunicări științifice.

Revista este difuzată în cadrul schimbului între biblioteci, la facultățile de profil din țară, precum și institutelor de cercetări cu care biblioteca centrală universitară are convenții.